SALVADOR DALİ’NİN KNİDOS AFRODİTİ

 

Tuval üzerine yağlıboya bu tablo, Salvador Dalí’nin eski Yunan’a ait yapıtları kullandığı en nostaljik dönemine ait.

“Knidoslu Afrodit’in Belirişi” isimli bu yapıt, heykeltıraş Praksiteles’i ve onu çevreleyen nesnelerle birlikte yansıtılıyor. Şeritler niyetlerinin ifadesi olarak, çatlaklar ise çöküşün ve ölümün tehdit edici etkenlerini temsil etmek üzere kullanılmış. Servilerin üstündeki kanatlar ile çatlak, uçuşu ve yaşamı yeniden kazanmak için duyulan şiddetli arzuyu yansıtıyor. Dalí çenenin küresel biçimini vurgulamış, daha sonra bu çeneyi ve dudakları, piyasaya sürdüğü parfüm markasının tasarımında kullanmıştır. Tablo, sanatçının çalışmalarında grilerin, soluk renklerin ve bakır yeşiline çalan yeşillerin egemen olduğu yeni bir estetiğe doğru yönelişinin dönüm noktası sayılabilir.

Bu dönem, Dalí’nin yaşamında yeni bir aşamasıydı: Gala’nın ölümü kaçınılmaz görünüyordu; sanatçının ruh hali hem bu kaçınılmaz sonun bilincinde olduğunun, hem zamanın hızla akıp gittiğinin, kendi yaşamının da artık gelecekten ziyade geçmişi barındırdığının farkına vardığını yansıtmaktadır. Tablonun boyutları 140X95 cm. (Kaynak: Salvador Dalí Vakfı koleksiyonu)