DKSD

Datça’da yaşayan çağından, çevresinden, insani olan herşeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının dayanışmalarının zorunluluk olduğunu dile getiren DKSD amaçlarını şöyle sıralıyor:

Datça Kültür Sanat Dayanışması
Her şeyin alt üst olduğu; her alanda, iyinin ve güzelliğin tahrip edildiği, gasp edildiği günleri yaşıyoruz.
Bireysel çıkışlar yetersiz, kötümser düşünmek de çözüm getirmiyor.
Kültürün, geçmişi unutmadan, yarının onu aşarak gelişebildiğini, sanatın özgürlük ve yaratıcılığın ikliminin varlığında atılım yapabildiğini görmek gerekiyor.
Böyle bir iklimin yaratılmasının ön koşulu, eleştirel düşünceye sahip çıkarak, her tür kişi kültleştirilmesine boyun eğmemektir. Hiçbir şey, hiçbir kimse eleştiriden muaf olmamalıdır.
Datça’da yaşayan; çağından, çevresinden, insani olan her şeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının, acilen bir araya gelmeleri zorunluluktur.
Sisyphos örneği, her gün dağın tepesine kayayı ulaştırmak zorunda olsak da, yılmadan,
usanmadan, bezginliğe düşmeden sürdürülebilir bir çabaya girişmek gerekiyor
Yaşadığımız Datça’yı düşünün; ya doğayı, sanatı, kültürü tahrip edenler kazanacak, ya da
iyi ve güzel. Coğrafya kaderimizdir dememek için ya da Nazım‘ın dediği gibi “Sırf torununa kalır diye de değil” bugün için, bizim için Datça Kültür Sanat Dayanışması oluşturulmalıdır.

Datça Kültür Sanat Dayanışması bir zorunluluktur, çünkü hayatı ve hayatımızı her gün yeniden inşa etmek gerekiyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışması, Datça’da yaşayan tüm kültür ve sanata gönül veren insanları bu emeğe ve çabaya, bir tuğla da sen koy çağrısı yapıyor…


İLKELER
DKSD; Datça’da, her disiplinden kültür sanat etkinliklerini ve olguları önererek, destekleyerek, örgütleyerek sürdürülebilirliği esas alan, Datça’da yaşayan özgür iradeli bireylerden oluşur.
DKSD; sosyal, ekonomik, siyasi muktedirlerin, kültür ve sanatı yerleşik kanaatlere mahkum etmeye yönelik hegemonyasına karşı, özgürlüğü ve yaratıcılığı savunanların dayanışmasıdır.
DKSD; hiçbir siyasi parti, örgüt ve hareketle organik ve kurumsal bir ilişkisi yoktur, olmayacaktır. DKSD ilkelerine ters düşmeyecek her oluşuma, eşit uzaklıkta bulunmaktadır.
DKSD; her etkinliğinde Datça’nın ve Datça’da yaşayanların kazanımlarını dikkate alır, çalışmasının merkezine koyar.
DKSD; ulus, dil, din, mezhep, cinsiyet vb. ayrımını reddeder.
DKSD; başta bilim, kültür, sanat olmak üzere insanlığın her türlü çağdaş ve güncel kazanımlarını savunur.
AMAÇLAR
DKSD; kültür ve sanat alanında düne değer verirken, orada saplanıp kalmayarak, yarını hedefleyen, özgürlüğün ve yaratıcılığın yolunu açacak projeler gerçekleştirir, projeleri destekler.
DKSD; doğanın güzelliğini tahrip edecek, kültür ve sanatı çağdaş değerlerden uzaklaştıracak her türlü faaliyet, kimden gelirse gelsin (merkezi yönetim, yerel yönetim, bireyler) karşı çıkar.
DKSD; çocuklar ve gençlere yönelik, sanatsal ve kültürel etkinlikler de, onların aktif katılımının sağlanmasını önemser.
DKSD; Datça’nın tarihi, doğası ve folklorunun tanıtım çalışmalarını destekler.
DKSD; Datça’da yaşayan sanatçıların, bilim ve kültür insanlarının çalışmalarını destekler.
DKSD, Datça’daki kültür, sanat, bilimsel alanda etkinlik gösteren oluşumlarla (halk sanatları ve halk müziği grupları, sanat müziği grubu, satranç kulübü, fotoğraf topluluğu
vb. gibi) işbirliği sağlamaya çalışır.
HEDEFLER
DKSD; Datça’nın bir kültür sanat kenti olabilmesi için ulusal ve uluslararası projeler yapar, gelen projeleri değerlendirir. Hayata geçirilmesi için her türlü koşulun yaratılmasına ve
yürütülmesine çaba gösterir.
DKSD; etkinliklerini yürüteceği bir yer/mekan edinmek için çalışır.
DKSD; sanat atölyeleri, sergi salonu, misafirhane, toplantı salonu, kafeterya, kültür ve sanat kitaplığını içeren “Datça Kültür Sanat Yerleşkesi” kurulması için çalışır.
DKSD; kamusal alanlar ve kamuya ait atıl bina/yapı vb.nin kültür ve sanat faaliyetleri için işlevselliğe kavuşması için çaba gösterir.
DKSD; Datça Etnografya Müzesi, Datça Çağdaş Sanat Müzesi, Datça Arkeoloji Müzesi’nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunur.
ÖRGÜTLENME
DKSD; bilim, kültür sanat alanında üreten ve ilgilenen insanların birlikteliğinden oluşur.
DKSD, kendi içerisinden kolaylaştırıcılığı sağlamak üzere Koordinasyon Kurulu seçer. Çalışma süresi 1 yıldır. Bir yıl çalışma süresini dolduran Koordinasyon Kurulu, dayanışmacıların genel toplantısında yenilenir. Ayrıca Koordinasyon Kurulu çalışmaları, 6 ayda bir yapılan genel toplantıda değerlendirilerek, gerek görülürse bu sürede de yenilenir. Yenilenmeyi ve taze kan akışını sağlamak bakımından geçmiş koordinasyon kurulunun beşte üçü yenilenir; devamlılığı ve deneyim aktarımını sağlamak bakımından isteyen 2 üye seçilerek kurul üyesi olmaya devam eder. Koordinasyon Kurulu toplantıları açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm katılımcılara açıktır.

DKSD, Datca’da yasayan  bilgili, kültürlü, donanımlı  kendi alanlarinda deneyimli kultur sanat insanlarından gönüllülük esasına dayalı bir Danışma Meclisi (DM) oluşturur.
DM,  Koordinasyon Kurulu’ndan dan gelen proje ve etkinlikler uzerinde görüş bildirir. Önerilerde bulunur.
DM, kültür ve sanat uzerine fikir ve projeler ürettiği gibi kültür sanat politikalarının üretilmesine de katkı  saglar.
DM‘nin Koordinasyon Kurulu’nun üzerinde yaptırım gücü yoktur.
DM ayda bir kez toplanır.  Koordinasyon Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

DKSD, aşağıda sıralanan alanlarda proje üretim ve yürütme çalışma grupları oluşturur:
Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)
Müzik ve Sahne Sanatları (Tiyatro, Dans)
Görsel Sanatlar (fotoğraf, video, illüstrasyon, grafik)
Datça Belgeselleri
Sosyo-kültürel etkinlikler (folklor, arkeoloji, halk sanatları)
Edebiyat söyleşileri
Kent söyleşileri
Koordinasyon kurulu ve çalışma grupları, güncel etkinlikler için organizasyon grubu
oluşturur, o organizasyon grubu tekil etkinliği gerçekleştirdikten sonra sona erer.
DKSD; maddi olanaklarını, katılımcıların katkılarıyla ve özel etkinliklerinden elde ettikleri gelirle karşılamayı temel alır. Gelir amaçlı etkinlikler, ancak kurumun çalışmalarını genişletip güçlendirerek devam ettirmesini sağlamayı hedefler. Kar amacı güdülmez. Gerek yurt içi, yurt dışı, proje bazlı kurumsal maddi destekler, amaç ve hedeflerle çelişemez. Bu tür proje bazlı destekler ‘dayanışmacıların’ genel toplantısında tartışıldıktan sonra hayata geçirilir.
YÖNTEM
DKSD; Tüm kurum ve kuruluşlarla amaç ve ilkeleri doğrultusunda ortak iş ve faaliyetler yürütür.
DKSD; ayda bir kez (kahvaltı, yemek, piknik vb.) söyleşi-iletişim günlerinde bir araya gelir.
Datça Belediyesi Kent Konseyi’nde “Kültür ve Sanat” grubu oluşturulması için baskı yapar.
Etkin bir iletişim için mail grubu ve Facebook sayfası kullanır.
Bir DKSD bloğu kurar ve düzenli olarak günceller.
Önemli gelişme ve etkinliklerini basın bültenleri ile duyurur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir