“Datça Kültür Sanat Dayanışması” güzellikler için yola çıktı

Datça’da yaşayan bir grup kültür sanat insanının bir araya gelerek kurduğu “Datça Kültür Sanat Dayanışması”  ilke ve amaçlarını açıkladı.
Datça’da yaşayan çağından, çevresinden, insani olan herşeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının dayanışmalarının zorunluluk olduğunu dile getiren DKSD amaçlarını şöyle sıralıyor:
Datça Kültür Sanat Dayanışması
Her şeyin alt üst olduğu; her alanda, iyinin ve güzelliğin tahrip edildiği, gasp edildiği günleri yaşıyoruz.
Bireysel çıkışlar yetersiz, kötümser düşünmek de çözüm getirmiyor.Kültürün, geçmişi unutmadan, yarının onu aşarak gelişebildiğini, sanatın özgürlük ve yaratıcılığın ikliminin varlığında atılım yapabildiğini görmek gerekiyor.Böyle bir iklimin yaratılmasının ön koşulu, eleştirel düşünceye sahip çıkarak, her tür kişi kültleştirilmesine boyun eğmemektir. Hiçbir şey, hiçbir kimse eleştiriden muaf olmamalıdır.

Datça’da yaşayan; çağından, çevresinden, insani olan her şeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının, acilen bir araya gelmeleri zorunluluktur.Sisyphos örneği, her gün dağın tepesine kayayı ulaştırmak zorunda olsak da, yılmadan,usanmadan, bezginliğe düşmeden sürdürülebilir bir çabaya girişmek gerekiyor
Yaşadığımız Datça’yı düşünün; ya doğayı, sanatı, kültürü tahrip edenler kazanacak, ya daiyi ve güzel. Coğrafya kaderimizdir dememek için ya da Nazım’ın dediği gibi “Sırf torununa kalır diye de değil” bugün için, bizim için Datça Kültür Sanat Dayanışması oluşturulmalıdır.Datça Kültür Sanat Dayanışması bir zorunluluktur, çünkü hayatı ve hayatımızı her gün yeniden inşa etmek gerekiyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışması, Datça’da yaşayan tüm kültür ve sanata gönül veren insanları bu emeğe ve çabaya, bir tuğla da sen koy çağrısı yapıyor…
İLKELER

DKSD; Datça’da, her disiplinden kültür sanat etkinliklerini ve olgularıönererek, destekleyerek, örgütleyerek sürdürülebilirliği esas alan, Datça’da yaşayanözgür iradeli bireylerden oluşur.
DKSD; sosyal, ekonomik, siyasi muktedirlerin, kültür ve sanatı yerleşik kanaatleremahkum etmeye yönelik hegemonyasına karşı, özgürlüğü ve yaratıcılığı savunanlarındayanışmasıdır.
DKSD; hiçbir siyasi parti, örgüt ve hareketle organik ve kurumsal bir ilişkisi yoktur,olmayacaktır. DKSD ilkelerine ters düşmeyecek her oluşuma, eşit uzaklıkta bulunmaktadır.
DKSD; her etkinliğinde Datça’nın ve Datça’da yaşayanların kazanımlarını dikkatealır, çalışmasının merkezine koyar.
DKSD; ulus, dil, din, mezhep, cinsiyet vb. ayrımını reddeder.
DKSD; başta bilim, kültür, sanat olmak üzere insanlığın her türlü çağdaş ve güncelkazanımlarını savunur.
AMAÇLAR
DKSD; kültür ve sanat alanında düne değer verirken, orada saplanıp kalmayarak,yarını hedefleyen, özgürlüğün ve yaratıcılığın yolunu açacak projeler gerçekleştirir,projeleri destekler.
DKSD; doğanın güzelliğini tahrip edecek, kültür ve sanatı çağdaş değerlerdenuzaklaştıracak her türlü faaliyet, kimden gelirse gelsin (merkezi yönetim, yerel yönetim,bireyler) karşı çıkar.DKSD; çocuklar ve gençlere yönelik, sanatsal ve kültürel etkinlikler de, onların 
aktif katılımının sağlanmasını önemser.
DKSD; Datça’nın tarihi, doğası ve folklorunun tanıtım çalışmalarını destekler.
DKSD; Datça’da yaşayan sanatçıların, bilim ve kültür insanlarının çalışmalarını destekler.
DKSD, Datça’daki kültür, sanat, bilimsel alanda etkinlik gösteren oluşumlarla (halksanatları ve halk müziği grupları, sanat müziği grubu, satranç kulübü, fotoğraf topluluğuvb. gibi) işbirliği sağlamaya çalışır.
HEDEFLER
DKSD; Datça’nın bir kültür sanat kenti olabilmesi için ulusal ve uluslararası projeler yapar,gelen projeleri değerlendirir. Hayata geçirilmesi için her türlü koşulun yaratılmasına veyürütülmesine çaba gösterir.
DKSD; etkinliklerini yürüteceği bir yer/mekan edinmek için çalışır.
DKSD; sanat atölyeleri, sergi salonu, misafirhane, toplantı salonu, kafeterya,kültür ve sanat kitaplığını içeren “Datça Kültür Sanat Yerleşkesi” kurulması için çalışır.
DKSD; kamusal alanlar ve kamuya ait atıl bina/yapı vb.nin kültür ve sanat faaliyetleri içinişlevselliğe kavuşması için çaba gösterir.
DKSD; Datça Etnografya Müzesi, Datça Çağdaş Sanat Müzesi, Datça ArkeolojiMüzesi’nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunur.
ÖRGÜTLENME
DKSD; bilim, kültür sanat alanında üreten ve ilgilenen insanların birlikteliğinden oluşur.
DKSD, kendi içerisinden kolaylaştırıcılığı sağlamak üzere Koordinasyon Kuruluseçer. Çalışma süresi 1 yıldır. Bir yıl çalışma süresini dolduran Koordinasyon Kurulu,dayanışmacıların genel toplantısında yenilenir. Ayrıca Koordinasyon Kurulu çalışmaları, 6ayda bir yapılan genel toplantıda değerlendirilerek, gerek görülürse bu sürede deyenilenir. Yenilenmeyi ve taze kan akışını sağlamak bakımından geçmiş koordinasyonkurulunun beşte üçü yenilenir; devamlılığı ve deneyim aktarımını sağlamak bakımındanisteyen 2 üye seçilerek kurul üyesi olmaya devam eder. Koordinasyon Kurulu toplantılarıaçıklık ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm katılımcılara açıktır. İsteyen katılımcılarKoordinasyon Kurulu toplantılarına katılır.
DKSD, aşağıda sıralanan alanlarda proje üretim ve yürütme çalışma grupları oluşturur: Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) Müzik ve Sahne Sanatları (Tiyatro, Dans) Görsel Sanatlar (fotoğraf, video, illüstrasyon, grafik) Datça Belgeselleri Sosyo-kültürel etkinlikler (folklor, arkeoloji, halk sanatları) Edebiyat söyleşileri Kent söyleşileriKoordinasyon kurulu ve çalışma grupları, güncel etkinlikler için organizasyon grubuoluşturur, o organizasyon grubu tekil etkinliği gerçekleştirdikten sonra sona erer.
DKSD; maddi olanaklarını, katılımcıların katkılarıyla ve özel etkinliklerindenelde ettikleri gelirle karşılamayı temel alır. Gelir amaçlı etkinlikler, ancak kurumunçalışmalarını genişletip güçlendirerek devam ettirmesini sağlamayı hedefler. Kar amacıgüdülmez. Gerek yurt içi, yurt dışı, proje bazlı kurumsal maddi destekler, amaç vehedeflerle çelişemez. Bu tür proje bazlı destekler ‘dayanışmacıların’ genel toplantısında tartışıldıktan sonra hayata geçirilir.

YÖNTEM
DKSD; Tüm kurum ve kuruluşlarla amaç ve ilkeleri doğrultusunda ortak iş ve faaliyetleryürütür.
DKSD; ayda bir kez (kahvaltı, yemek, piknik vb.) söyleşi-iletişim günlerindebir araya gelir.Datça Belediyesi Kent Konseyi’nde “Kültür ve Sanat” grubu oluşturulması için baskıyapar.Etkin bir iletişim için mail grubu ve Facebook sayfası kullanır.Bir DKSD bloğu kurar ve düzenli olarak günceller.Önemli gelişme ve etkinliklerini basın bültenleri ile duyurur.