Döğüşelim Barış İçin

Soğuk harp bîttî
Sıcak savaşlar başladı
Memleketîm de bîr îçsavaş halînde
Memleketîm bîr îçkanamada
Mezralar yanıyor
Köyler yanıyor
îçîm yanıyor
Çocuklar ağlıyor
Analar ağlıyor
Anamız ağlıyor
îçerde onbîn aç
Dışarda yüzbînlerce çıplak
Barış îçîn döğüşelîm
Döğüşelîm barış îçîn