UZAYA ADINI YAZDIRAN DATÇALI

 

Sedat Kaya

Ayın kuzey bölgesinde dev bir çarpma krateri. 67 kilometre çapında, 3,4 kilometre derinliğinde. Adı; Knidoslu Eudoxus Krateri.

MÖ 3’ncü yüzyılda bu yarımadada doğdu. Babası Aeschines de Knidosluydu. Bir oğlu Aristagoras ve üç kızı Actis, Philtis ve Delphis vardı.

Platon’un öğrencisiydi. Felsefe, teoloji, matematik, coğrafya ve hukuk alanında kendisini geliştirdi. Archimedes’den Öklid’e, Aristoteles’ten Kepler ve Copernicus’a kadar bilim dünyasını etkiledi. Evrenin yapısının tarihteki ilk matematiksel modelini sundu.

Antik Çağda bilinen 5 gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn’ün geometrik modellemesi üzerine çalıştı. Takımyıldızlarının tanımlanmasına katkıda bulundu

Knidos’ta ve Cyzicus’da (Erdek) birer gözlem evi kurdu.

Yaşamının son yıllarında Knidos için bir anayasa hazırladığı belirtiliyor.

Eudoxus ismi antik çağda “onurlu” anlamına geliyordu. Uzay bilimcileri Ay’da ve Mars’ta iki önemli kratere onun ismini vererek onurlandırdı.